Ewa Cichocka i Magda Pannert

Kwiecień 23, 2012  //  Kategoria: Goście

„Polak tu był” –   Sycylia – śladami polskich artystów.

Uczestniczki kobiecego projektu:

Ewa Cichocka, Magda Pannert, Halina Banach, Anna Kuźnicka – Polska,

Helena Kuczyńska, Grażyna Czogała, Ewa Niewadzi, Irena Zielińska  – Sycylia.

„Przybyłyśmy na Sycylię z Północy,  krainy mogił, krzyży  i chmur, aby zobaczyć greckie świątynie w kolorze miodu, mozaikowe złote mżenie normańskich kościołów i aby usłyszeć szelest wodnej głębi źródła Aretuzy, zaklęty w polskim wierszu i muzyce.

Chciałyśmy spojrzeć na Sycylię z naszej, polskiej perspektywy. Zobaczyć zabytki, krajobraz i przyrodę wyspy uwiecznione w opisach i wspomnieniach polskich twórców. Chciałyśmy nazwać  ją  słowami naszych poetów, usłyszeć w dźwiękach zrodzonej tu muzyki. Stąd pomysł na objazd Sycylii poczynając od Palermo, przez Cefalu, Mesynę, Taorminę i Syrakuzy do Agrigento. Naszą podróż wsparły Polki, mieszkające na Sycylii, a nazwałyśmy ją „Polak tu był”, przywołując słowa Zygmunta Krasińskiego: Wyryłem na murze bliskim drogi mesyńskiej: „Polak tu był”. Kiedyś przyjdzie może na to miejsce ktoś z Polski rodem i przeczyta, i rozraduje się w duszy!.

Otrzymałyśmy honorowe patronaty i merytoryczną pomoc m.in. Muzeum Iwaszkiewiczów w  Stawisku, które obdarowało nas, i Syrakuzy kopią  portretu pisarza z 1922 roku ”

 

Komentarze zamknięte.