Konkursy

Weź udział w 2 konkursach festiwalu PODRÓŻNICY i wygrywaj nagrody! Szczegóły poniżej.

1. Konkurs fotograficzno-reporterski

2. Konkurs na LOGO Pleneru Podróżniczego im. Kazimierza Nowaka w Boruszynie

 

1. Konkurs fotograficzno-reporterski

„Relacja z podróży”

Byłeś w ciekawym miejscu? Zrobiłeś ciekawą rzecz? Napisz nam o tym, załącz kilka zdjęć, a my nagrodzimy najciekawsze prace nagrodami rzeczowymi oraz publikacją w magazynie Dookoła Świata i na stronie internetowej!

Regulamin konkursu przygotowanego przez organizatorów II Bydgoskiego Festiwalu „Podróżnicy”

REGULAMIN KONKURSU

NR 1/2012

RELACJA Z PODRÓŻY

  1. Organizatorem konkursu jest II Bydgoski Festiwal „Podróżnicy”     www.podroznicy.byd.pl

Adresat konkursu

W konkursie może wziąć udział każdy, kto interesuje się fotografią oraz odczuwa piękno natury i miejsc wokół nas. Zdjęcia oraz tekst może być przygotowany zarówno przez osoby dorosłe, jak i młodzież, które postrzegają klimat otoczenia, odbierają jego piękno, chcące pozostawić na kartach fotografii. Opowiedzą o przygodach i wrażeniach ze swoich podróży.

1.    CELE KONKURSU

Celem ogłoszonego konkursu jest zaproszenie do aktywnego uczestnictwa oraz przekazanie swoich prac dla celów poznawczych i budzenia zainteresowania podróżami innych.

Przekazanie prac do publikacji pozwoli uczestnikom konkursu na przygotowywanie się tematyczne w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i dzielenie się swoimi zainteresowaniami z większą potencjalną ilością odbiorców.

2.    PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja , w której składzie znajdzie się zespół organizacyjny festiwalu oceniać będzie prace na podstawie:

-walorów tematycznych

-ujęcia tematu na fotografii

-dobranie kolorystyki oczami fotografa

-walory estetyczne

II. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 20 marca 2012 na stronie podroznicy.byd.pl praz dookolaswiata24.pl

Wybranie tematu jest dowolne, zdjęcia + reportaż można nadesłać na adres redakcji:

podroznicy@byd.pl lub redakcja.dookolaswiata@gmail.com albo na adres pocztowy wydawnictwa:

ul. Bielska 1, Myślęcinek  86-031 Osielsko

Należy przesłać tekst nie dłuższy niż 6000 znaków oraz max. 6 fotografii z krótkim opisem

Eliminacje konkursowe nie będą prowadzone w etapach. Komisja wybierze sześć najlepszych prac z nadesłanych do konkursu. Nagrody zostaną przesłane na adres znajdujący się na zgłoszeniu konkursowym lub rozdane podczas Gali Otwarcia Festiwalu dnia 18 maja 2012.

3.    TERMINARZ KONKURSU

Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 20 marca 2012, zamknięty z dniem 17 maja 2012 . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ostatni dzień rwania festiwalu, po ostatnim pokazie ok.18.30, 20 maja oraz stronie www.podroznicy.byd.pl , www.dookolaswiata24.pl.  Prace wyróżnione zostaną opublikowane w wersji drukowanej oraz na w/w stronie. Pozostałe nadesłane prace mogą zostać zamieszczone na galerii strony czasopisma www.dookolaswiata24.pl.

4.    ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW DO KONKURSU

Zgłoszenie należy przesłać na wyżej podany adres wraz ze zgłoszeniem, które powinno zawierać dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr dowodu lub legitymacji szkolnej oraz zgodę na publikację przez organizatorów festiwalu dostarczonego materiału zgodnie z prawem autorskim.

5. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na w trakcie Gali Otwarcia Festiwalu w dniu 18 maja 2012, stronie www.podroznicy.byd.pl , www.dookolaswiata24.pl.

5.    NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. M.in. nagrody w postaci książek podróżniczych.

6.    UWAGI KOŃCOWE

O zakończeniu konkursu i jego wynikach uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie poza warunkami ogłoszenia zakończenia konkursu.

„Kilka zasad ciekawego artykułu”:
- pamiętaj, że pierwsze zdania twojego artykułu determinują zainteresowanie czytelnika. to od tych pierwszych słów zależy, czy go zainteresujesz i czy przeczyta on tekst do końca. nie zaczynaj sztampowo!
- dobry artykuł/reportaż to nie zapis z pamiętnika – czytanie, co kto robił godzina po godzinie jest nudne!
- pamiętaj, że przymiotniki trudniej osadzają się w głowie – staraj się ich unikać. Im mniej „piękny”, „cudowny”, „ciekawy” – tym lepiej
- nie powtarzaj oklepanych zwrotów typu „widok, który zapiera dech w piersiach”.

 

 

2. Konkurs na logo Pleneru Podróżniczego im. Kazimierza Nowaka w Boruszynie

Zapraszamy wszystkich, a w szczególności uczniów i słuchaczy szkół plastycznych i uczelni artystycznych, do wzięcia w udziału w konkursie na logo Pleneru Podróżniczego im. Kazimierza Nowaka w Boruszynie.

Impreza boruszyńska tworzona jest i organizowana od podstaw – staramy się by poszczególne elementy Pleneru tworzone były przez sympatyków Kazimierza Nowaka.

Jeśli masz zdolności plastyczne i pomysł jak powinien wyglądać znak promujący imprezę podróżniczą, to prześlij nam swoje propozycje. Znak będzie wykorzystywany w materiałach drukowanych, na flagach i proporcach, na stronie Pleneru oraz wszędzie gdzie niezbędna będzie wizualna identyfikacja festiwalu.

Przy ocenie prac, Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim wartości projektowe,   w szczególności inspirowane dziedzictwem Podróżnika i oryginalność. Brane pod uwagę będą także wartości marketingowe, takie jak łatwość rozpoznania i zapamiętania, jak również wartości użytkowe: niezależność od nośnika i środka powielania oraz przekazu, czytelność          w różnych skalach, funkcjonowanie w wersji czarno-białej. Logo może zawierać frazę: Plener Podróżniczy.

Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1200 złotych, ufundowaną przez sołectwo Boruszyn, gminę Połajewo oraz Stowarzyszenie Afryka Nowaka. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowanych na wystawie pokonkursowej podczas Pleneru Podróżniczego w Boruszynie.

Na prace czekamy do 17 maja 2012 r. – decyduje termin doręczenia przesyłki i wysłania plików.

Regulamin konkursu (pdf, doc)  na logo Pleneru Podróżniczego,

Załącznik 1 (pdf, doc),

Załącznik 2 (pdf, doc),

Załącznik 3 (pdf, doc),

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: logo@plenerpodrozniczy.pl

 

30 najlepszych projektów zostanie zaprezentowanych na wystawie pokonkursowej podczas Pleneru Podróżniczego w Boruszynie.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSACH!!