Bieg Halików

Organizatorzy Festiwalu „Podróżnicy” w Bydgoszczy każdego roku zapewniają dodatkowe atrakcje. Mieliśmy warsztaty jogi, warsztaty wspinaczkowe i spływy kajakowe. W tom roku zapraszamy na:

Pierwszy Bieg Halików

sobota 23 kwietnia 2016, godz. 10.00

zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w minimaratonie podróżników

Zbiórka godz. 9.00 parking Hala Łuczniczki

Start godz. 10.00

mapa_bieg_halikow

Trasa 4 km, Bulwar nad Brdą od Klubu Łuczniczka, przejście kładką na stronę północną Brdy do Mostu Jagiełły, meta – Wyższa Szkoła Gospodarki

Zgłoszenia do pobrania poniżej, wypełnione należy przesłać na adres:

agata.wdrodze@gmail.com   neronek@op.pl

Dodatkowe informacje tel. nr 600810507

Młodzież do lat 16 prosimy o przyniesienie podpisanej zgody rodzica. Do pobrania poniżej.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W BIEGU – POBIERZ

OŚWIADCZENIE  ZGODA RODZICÓW – POBIERZ

 

REGULAMIN

Pierwszego Biegu Halików – 23.04.2016

1.Cele imprezy:
propagowanie biegania, jako formy aktywności fizycznej,
-propagowanie aktywnego stylu życia,
-integracja społeczności lokalnej, członków stowarzyszenia W drodze oraz wszystkich pasjonatów podróży i turystyki
-poznanie miasta – Mosty Bydgoskie

2.Organizator: Stowarzyszenie „W drodze

3.Termin i miejsce:  23 kwiecień 2016, godz. 10.00

Trasa:
Klub Łuczniczka w Bydgoszczy (ul. Toruńska) – Wyższa Szkoła Gospodarki (brama przy ul. Naruszewicza)

4. Program szczegółowy:

godz. 8.30 – 9.45 – zgłoszenie do zawodów i odebranie numeru zawodnika – miejsce informacyjne w miejscu zbiórki Klub Łuczniczka
godz. 9.50 – przywitanie zawodników i oficjalne otwarcie biegu
godz. 10.05 – start biegu głównego na dystansie 4 km
godz. 11.30 – zakończenie biegu (Wyższa Szkoła Gospodarki)
godz. 11.30 – wręczenie nagród i medali
godz. 12.00 – oficjalne zakończenie biegu, dla chętnych zapraszamy na prezentacje podróżnicze  drugiego dnia festiwalu w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej (WSG ul. Królowej Jadwigi 14)

.Trasa biegu:

1.Start – Klub Łuczniczka
2.Przejście kładką dla pieszych.
3.Bulwar Brdy w kierunku zachodnim.
4.Most Trasa Uniwersytecka
5.Most Bernardyński
6.Most na ulicy Mostowej
7.Dalej Wybrzeżem imienia Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Marszałka Ferdynanda Focha. Most Solidarności
8.ulica Doktora Karola Marcinkowskiego
9.Bulwarem nad Brdą do Mostu Jagiełły
10.Przebiegamy most pasem dla rowerów (strona wschodnia)
11.Skwer Wyższej Szkoły Gospodarki, brama od ul. Naruszewicza.

6. Nagrody:

-Medal i puchar dla zwycięzcy w kategorii kobiet
-Medal i puchar dla zwycięzcy w kategorii mężczyzn
-Medal i puchar dla zwycięzcy w kategorii młodzież
-Medale i wyróżnienia dla wszystkich uczestników.

Każdy jest zwycięzcą, jeśli potrafi się zmierzyć z innymi i każdy osiąga cele, kiedy sumiennie zmierza do końca.

7. Warunki uczestnictwa:

a)Uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia oświadczenia, że są zdrowi i zdolni do udziału w biegu oraz, że biegną na własną odpowiedzialność.
b)W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu a odpowiedzialność prawnego opiekuna (oświadczenie).
c)
Przy zgłoszeniu się w punkcie informacyjnym każdy uczestnik musi posiadać ważny dokument tożsamości.
d)Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz jego przestrzegania. Pobranie numeru startowego jest jednocześnie akceptacją regulaminu biegu.
e)
Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numer w widocznym miejscu
f)
Organizator zapewnia wodę do picia i obsługę medyczną.
g)Każdy uczestnik może wziąć udział w biegu dokonując zgłoszenia wcześniej – przesłanie wypełnionego arkusza zgłoszenia na adresy: agata.wdrodze@gmail.com lub neronek@op.pl

8.Postanowienia ogólne:

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.