Haliki

festgala 13festgala 07festgala 12

Statuetki im. Tony’ego Halika to honorowe nagrody przyznawane dorocznie przez Kapitułę Bydgoskiego Festiwalu „Podróżnicy” za zrealizowaną inspirującą podróż, pasjonującą wyprawę, ciekawą akcję podróżniczą czy projekt podróżniczy. Wyjazd musi być ukończony przed zgłoszeniem do konkursu. Zapraszamy Was serdecznie do zgłaszania swoich wypraw!

Nagrody im. Tony’ego Halika wręczane są podczas organizowanego corocznego festiwalu podróżniczego w Bydgoszczy, 20-21 kwietnia 2018 za inspirujące podróże i opowieści odbyte w ostatnich latach poprzedzających festiwal. W tym roku zacna Kapituła festiwalu przyzna 2 równorzędne statuetki za ciekawe, niepowtarzalne pomysły z wszystkich kategorii: Woda, Ziemia, Góry. Do konkursu zachęcamy tych którzy odbyli podróże społeczne, niestandardowe z fajnym pomysłem i przesłaniem oraz takie, które Wam wydają się inspirujące dla innych! Nie musicie wspinać się na ośmiotysięczniki aby startować w konkursie! Chcemy inspirować naszych widzów i o to głównie chodzi!!! 1 statuetka zostanie przyznana właśnie przez widzów jako HALIK PUBLICZNOŚCI!

Ceremonia wręczenia nagród odbywa się w ostatni wieczór festiwalu w Bydgoszczy.

Regulamin i warunki zgłoszenia do Statuetki im. Tony’ego Halika.

1.Termin składania zgłoszeń wraz z prezentacją do 6 kwietnia 2018 r.

2.Nie ma ograniczenia wieku.

3.Jedyną osobą prawną przyznawania Statuetek im. Tony’ego Halika jest organizator Bydgoskiego Festiwalu „Podróżnicy”. Przyznawane są trzy nagrody główne, Statuetki im. Tony Halika (2 przez Kapitułę oraz 1 publiczności)

4.Zgłoszenia do Statuetki im. Tony Halika 2018 można przysyłać zgodnie z formularzem.

5. Jedna podróż/wyprawa może być zgłoszona do nagrody im.Halika tylko RAZ

6. Ceremonia wręczenia statuetek odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku w Bydgoszczy.

7. Zgłaszana do nagrody podróż, to wyprawa zakończona przed dokonaniem zgłoszenia do festiwalu.

8. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem formularza, przesłanego na adres poczty internetowej lub regularnej, podpisanego przez Zgłaszającego, z załączonymi 3-4 zdjęciami w dużym formacie.

9. W przypadku zgłoszenia wyprawy przez osobę trzecią, organizator zwróci się do kandydata o przesłanie podpisanego zgłoszenia.

10.Głównym celem imprezy jest popularyzacja ciekawych, inspirujących podróżniczych projektów/wyjazdów/wycieczek. Wraz ze zgłoszeniem konieczne jest zgłoszenie prelekcji podczas festiwalu. Prelekcja jest nierozłączna z pokazem slajdów podczas jej trwania. Przewidziany czas prelekcji to max 45 minut.

11.Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.

Zgłoszenia udziału w Festiwalu „Podróżnicy”:

Wszystkich, którzy podróżują, zapraszamy do podzielenia się wrażeniami ze swoich wypraw podczas trwania festiwalu. Organizatorzy zapraszają do pokazów filmów, wystaw, zdjęć w galerii festiwalu, a także prelekcji tym, którzy nie zgłaszają udziału w konkursie o nagrody Tony Halika.

Prawa autorskie

Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie Organizatorom zgody niewyłącznej na wykorzystywanie dostarczonych materiałów tekstowych i fotografii. Na podstawie wyrażone pisemnej zgody Organizator zastrzega sobie prawo do ich wykorzystywania w przyszłości, w materiałach drukowanych, nośnikach elektronicznych, na stronach internetowych oraz przekazywania w celach promocyjnych i informacyjnych, w środkach masowego przekazu,
w prasie drukowanej, radiu, telewizji i innych wydawnictwach, zawartych zgodnie
z obowiązującym w Polsce prawem autorskim. Udzielenie zgody autorskiej nie ogranicza swobody Zgłaszającego do korzystania z autorskich praw majątkowych do udostępnionych materiałów. Bezpłatne wykorzystanie materiałów będzie użyte wyłącznie do promocji dokonań laureatów.

Wszelkie pytania, uwagi i sugestie prosimy kierować:

maja.wdrodze@gmail.com

karolina.wdrodze@gmail.com

Formularze zgłoszeniowe

Formularz zgłoszeniowy – format .doc (MS Word)