Konkursy 2023 - ARCHIWUM

Konkurs plastyczny „Bydgoszcz jest piękna – zaproszenie do miasta”

01.06.2023

Stowarzyszenie Podróżnicy, które jest organizatorem Bydgoskiego Festiwalu Podróżnicy zaprasza do udziału w konkursie plastycznym adresowanym do klas I–III szkół podstawowych z miasta Bydgoszczy.

Celem głównym konkursu jest ukazanie piękna Bydgoszczy. Pracę plastyczną (skan, zdjęcie), wykonaną dowolną techniką: farby plakatowe, akwarela, pastele, kredki, markery, ołówek, wyklejanki, należy przesłać drogą mailową do 3 lipca 2023 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator przyzna nagrody rzeczowe autorom trzech najlepszych prac oraz wyróżnienia. Przewiduje się także dyplomy dla laureatów oraz dla szkół laureatów konkursu. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione drogą mailową i zaproszone na wręczenie nagród, które odbędzie się 16 września 2023 r. w czasie 13. edycji Bydgoskiego Festiwalu Podróżnicy w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy.

 

https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/konkurs-plastyczny-bydgoszcz-jest-piekna--zaproszenie-do-miasta

REGULAMIN KONKURSU

Stowarzyszenie Podróżnicy - organizator Bydgoskiego Festiwalu Podróżnicy zaprasza do udziału
w Konkursie Plastycznym pt. "Bydgoszcz jest piękna – zaproszenie do miasta" dla klas I-III Szkół
Podstawowych z miasta Bydgoszczy.
Cel główny: Ukazanie piękna Bydgoszczy
Cele konkursu:
- wzbudzanie zainteresowania miejscem, w którym mieszkamy – Bydgoszcz jest miastem
bardzo interesującym, pełnym nowoczesności i wiekowych zabytków, miastem symboli,
które od razu kojarzą się z Bydgoszczą,
- rozwijanie uzdolnień plastycznych,
- alternatywne spędzanie czasu wolnego,
- promowanie dziecięcej twórczości artystycznej,
- poznawanie i promowanie miasta Bydgoszczy.
Założenia konkursu:
Praca plastyczna dotyczy Bydgoszczy
– ukazania co wg uczestnika warto pokazać turystom w naszym mieście.
Warunki uczestnictwa:
Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych miasta Bydgoszczy.
Technika pracy dowolna – praca do zeskanowania i wysłania mailem
- farby plakatowe, akwarela, pastele, kredki, markery, ołówek, wyklejanki,
Praca powinna być wykonana przez jednego uczestnika, nigdzie wcześniej nie publikowana.
Wykonaną pracę należy sfotografować lub zeskanować i przesłać jej zdjęcie zapisane w formacie
JPG o wymiarach nie przekraczających 10 MB na adres festiwalpodroznicy@gmail.com z tytułem
KONKURS PLASTYCZNY. Zdjęcia lub skany prac konkursowych powinny być staranne i
wyraźne;
Każda praca powinna być podpisana:
- imię i nazwisko autora, klasa, szkoła.
Termin nadsyłania prac upływa 03.07.2023 r.
Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Kryteria oceny - kreatywność, pomysłowość, estetyka, wyraz artystyczny.
Udział w konkursie jest potwierdzeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz wykonanych prac w celach promocyjnych na stronach internetowych Festiwalu Podróżnicy
oraz różnymi innymi technikami. Organizator przyzna nagrody rzeczowe autorom trzech
najlepszych prac oraz wyróżnienia. Przewiduje się także dyplomy dla laureatów oraz dla szkół
laureatów konkursu. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione drogą mailową i zaproszone na
wręczenie nagród, które odbędzie się w czasie 13.edycji Bydgoskiego Festiwalu Podróżnicy w
dniu 16 września 2023 w Fabryce Lloyda.
 
Zapraszamy do udziału fotograficznego wszystkich pasjonatów fotografii. Bydgoszcz naszą modelką - idea konkursu to ukazanie zmian na przestrzeni dekady czyli #10yearschallenge. Każdy może wysłać max 3 zdjęcia w formacie .jpg na adres mailowy festiwalpodroznicy@gmail.com. Wraz ze zgodą na publikację na naszych stronach oraz zgodą na wydruk na wystawę w czasie Podróżników. Przewidziano festiwalowe nagrody rzeczowe dla osób, które zdecydują się na udział w naszej konkursowej akcji. Zapraszamy!

Nasi sponsorzyPartnerzy festiwalu

Wydarzenie współfinansowane ze środków miasta Bydgoszczy

Wydarzenie współfinansowane przez Województwo Małopolskie

        

 

                            

 

Partner Główny Festiwalu Podróżnicy

 

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Miasta Bydgoszczy